Annalan toimintaa ohjaa:
- asiakaslähtöisyys
- yksilöllisyys
- tavoitteellisuus
- suunnitelmallisuus
- yhteisöllisyys
- kuntouttava työote
- koulunkäynnin tukeminen ja jatko-opintoihin kannustaminen
- kodinomaisuus

Annalan toiminnan tavoitteena on:
- peruskoulun loppuun saattaminen
- jatko-opintojen aloittaminen/ loppuun saattaminen
- yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen, niiden vahvistaminen ja uusien voimavarojen löytyminen
- elämänhallinnan paraneminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- perheen tukeminen sijoituksen aikana

Annalan erityisosaaminen painottuu:
- koulunkäynnin vahvaan tukemiseen
- haastavien lasten ja perheiden kohtaamiseen
- yhteistyöhön perheiden kanssa
- vahvaan sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen osaamiseen
- verkostotyöhön

Kuva Marja Seppälä