Annalan
kasvurengas

Annalan
kasvurengas


Toiminta-ajatus

Tarjoamme lapsille ja heidän perheilleen kodinomaista, strukturoitua ja laadukasta lastensuojelupalvelua. Työskentelymme on avointa, suunnitelmallista sekä tavoitteellista perustuen lapsen ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin.

Työskentelymme perustuu omaohjaajatyöskentelyyn, joka mahdollistaa luottamuksellisen ihmissuhteen kehittymisen ja yksilöllisten voimavarojen huomioimisen. Omaohjaaja on lapsen rinnalla kulkeva luotettava, ymmärtävä ja reilu aikuinen, joka on rinnalla niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. Omaohjaaja pitää yhteyttä yhteistyötahojen kanssa lapsen kokonaisvaltaisen huolenpidon takaamiseksi.

Perhetyö on meillä Annalassa yksilöllistä, suunnitelmallista ja lapsen edun mukaista. Perhetyö tukee lapsen sijoituksen tavoitteiden onnistumista sekä tarjoaa mahdollisuuden elämäntarinan eheytymiseen ja edesauttaa onnistunutta kotiutumista tai itsenäistä pärjäämistä.

Työmme päämääränä on edesauttaa lasta kehittymään onnelliseksi, eheäksi ja vastuuntoiseksi yksilöksi sekä selviämään elämässään ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Annalan Kasvurengas Oy
Kujansuuntie 42 / Ravitie 4
47400 KAUSALA

Kujansuuntien yksikkö:
puhelin: 040 8424 138
s-posti: kujansuuntie(at)annalankasvurengas.fi

Ravitien yksikkö:
puhelin: 040 8422 301
s-posti: ravitie(at)annalankasvurengas.fi

Meidät löytää Socfinderista:

Verkkosivun toteuttanut Snippet